December Bulletins

*|MC:SUBJECT|*
Click below to download the
December 2020 UCCA Bulletin:

In Ukrainian
In English
Click below to download the
November 2020 UCCA Bulletin:

In Ukrainian
In English
2020 was an unprecedented year not only for UCCA, but for our entire global hromada, with the Coronavirus pandemic altering planned activities and observances worldwide. Mandatory stay-at-home orders followed by social distancing guidelines forced all of us, out of an abundance of caution, to operate much differently than we were accustomed to, and adjust to new circumstances.

While much of the world stopped altogether, UCCA could not waver in our mission of representing the Ukrainian American community with utmost vigor and championing the cause of freedom and democracy for our ancestral homeland Ukraine. UCCA remains a community organization, whether speaking with your elected leaders or advocating in the media, supported by financial support from you.


Only with your continued support, can UCCA continue to pursue our longstanding mission of increasing the importance and role of the Ukrainian American community and presenting our community's desire to aid the people of Ukraine.

Throughout this unprecedented year, UCCA organized various virtual commemorations from the 30th Anniversary of the Revolution on Granite, the 29th Anniversary of Ukraine’s renewed Independence, and even UCCA’s historic 80th Anniversary Celebration. From the start, UCCA shared reliably sourced Coronavirus health notifications and up-to-date community postponements and cancellations. And in an effort  bring attention to issues important to the Ukrainian American community, UCCA continued  to  co-host and live-stream numerous conferences; disseminate statements, press releases and monthly bulletins; and, publish its scholarly journal The Ukrainian Quarterly.


Will you renew your support of Ukrainian American advocacy by supporting UCCA with a generous gift today?

To help foster a greater understanding of and stronger advocacy for Ukraine during this critical period for our homeland, UCCA needs your help. By making a fully tax-deductible donation today, your financial contribution will positively impact our community for years to come.
2020 рік був безпрецедентним роком не тільки для УККА, але і для всієї світової громади. В той час як більша частина світу зупинилася, УККА продовжував представляти українсько-американську громаду з максимальною енергією та відстоювати справу свободи та демократії для батьківщини наших прабатьків. Коли ми представляємо Вас перед Вашими виборними посадовцями, чи коли виступаємо в засобах масової інформації, ми завжди залишаємося громадською організацією, підтримуваною ентузіазмом нашого членства та вашою фінансовою допомогою.

Тільки з Вашою незмінною підтримкою, УККА зможе продовжувати його багаторічну місію у збільшенні значення і ролі Українсько-Американської громади в США і її бажання допомогти народу України. 

Протягом цього безпрецедентного року, УККА організував різні віртуальні вшанування, починаючи з 30-ї річниці Революції на граніті, 29-ї річниці оновленої Незалежности України та до історичного святкування 80-річчя УККА. З самого початку УККА ділився надійно отриманою інформацію - важливими життєвими новинами про здоров'я та поточні зміни громадських заходів. З часом УККА став місцем де можна було відволіктися різноманітними віртуальними цікавими та освітніми програмами, і в той самий час УККА розвивав альтернативні способи залучення громади до спілкування, освіти та відстоювання інтересів України. Прагнучи привернути увагу до питань, важливих для українсько-американської громади, УККА продовжував проводити численні конференції в прямому ефірі; надсилати заяви, пресові повідомлення, щомісячні бюлетені та видавати науковий журнал "The Ukrainian Quarterly".

Будь ласка, продовжуйте Вашу підтримку Українського Конґре-сового Комітету Америки в його місії на захист інтересів Української громади своїм щедрим фінансовим пода-рунком.

В цей критичний період для нашої Батьківщини, УККА потребує Вашої допомоги. Ваш щирий фінансовий дарунок, не обкладений податком, позитивно підтримає нашу громаду. 

Ukrainian World Congress Signs Memorandum With Cabinet Of Ministers Of Ukraine

On December 10, 2020, the President of the Ukrainian World Congress, Paul Grod, and the Prime Minister of Ukraine, Denys Shmyhal, held a video conference, which resulted in the signing of a Memorandum of Cooperation between the UWC and the Cabinet of Ministers of Ukraine. The UWC and the Ukrainian government agreed to cooperate in the following areas: public diplomacy; humanitarian cooperation to combat of the ongoing spread of COVID-19; development of Ukrainian education internationally; and the construction and development of key cultural projects and memorials of international and national significance, in particular, the National Museum of the Holodomor.

This important meeting was attended by: Stefan Romaniv, UWC First Vice President; Andriy Futey, UWC Third Vice President - UCCA President; Lenna Koszarny, UWC Vice President - Chairman of the Economic Development and Investment Committee; Alexandra Chyczij, UWC Vice President - Ukrainian Canadian Congress President; Bohdan Rajcinec, European Congress of Ukrainians President; James Temertey and Kateryna Yushchenko, Co-Chairs of the UWC Advisory Council; Zenon Potoczny, UWC Vice President of Operations – Canada-Ukraine Chamber of Commerce President; Mariia Kupriianova, UWC Executive Director, and Seerhiy Kasyanchuk, Director of UWC Mission to Ukraine.

 

10 грудня, 2020 року Президент Світового Конґресу Українців (СКУ) Павло Ґрод та Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провели зустріч (онлайн), результатом якої став підписаний Меморандум про співпрацю між Кабінетом Міністрів України та СКУ. Згідно з підписаним Меморандумом СКУ та уряд будуть співпрацювати за напрямами: публічна дипломатія; гуманітарна співпраця, зумовлена новими умовами поширення пандемії COVID-19 у світі; розвиток українського шкільництва в нових умовах, а також будівництво та розвиток ключових культурних проектів і місць пам’яті світового та національного значення, зокрема Національного музею «Меморіал жертв Голодомору».

До важливої зустрічі долучилися: Стефан Романів, Перший Віце-президент СКУ, Андрій Футей, Третій Віце-президент СКУ – Президент УККА, Олена Кошарна, Віце-президент СКУ – Голова Комітету Економічного Розвитку та Інвестицій, Олександра Хичій, Віце-президент СКУ – Голова Конґресу Українців Канади, Богдан Райчинець, Президент Европейського Конґресу Українців, Джеймс Темертей та Катерина Ющенко, Співголови  Дорадчої Ради СКУ, Зенон Потічний, Віцепрезидент СКУ – Президент Канадсько-Української Торгової Палати, Марія Купріянова, Виконавчий директор СКУ, та Директор Представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук. 

 

Support UCCA With A Monthly Or 1-Time Donation
The Ukrainian Congress Committee of America (UCCA) is a non-profit, non-partisan community-based organization that has represented the interests of Ukrainians in the United States since 1940. 
Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) є неприбутковою, безпартійною громадською організацією, яка представляє інтереси українців у Сполучених Штатах Америки з 1940 року. 
Website
Twitter
Facebook
YouTube
LinkedIn
Email
Copyright © 2020 UCCA, Inc., All rights reserved.


Media Contact: Andrij Dobriansky

National Office
203 Second Avenue
New York, NY 10003
+1 (212) 228-6840

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*